Bemutatkozunk

„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek… Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak. Hozzáférnek a szélesebb könyvtári és információs hálózathoz, összhangban az UNESCO nyilvános könyvtárakról szóló nyilatkozatának az alapelveivel” (Részletek az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatából. 1999. Celler Zsuzsa fordítása. Elérhető: http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/manifesto-hu.pdf)

Az iskolai könyvtár története

Zalai iskolai könyvtárak a XIX. sz. végén.Volt-e könyvtára annak a népiskolának, ahol 1883-tól a tanoncoktatás zajlott? A XIX. sz. végén, 1885-ben az egész megyében 22 tanítói és 23 diák könyvtár működött. Az egerszegi központi népiskola könyvtára 1886-ban létesült azokból a 25 krajcárokból, amiket a város adóhivatala minden beiratkozott tanulótól a beiratkozáskor könyvtári illetékként szedett be. A könyvtárat a tanítókon kívül csak a jó magaviseletű II-V. osztályos tanulók használhatták. 1894-ben a leltár szerint 371 könyve volt a könyvtárnak. Arról nincs információ, hogy a tanoncok is használhatták volna ezt a könyvtárat. Iskolai könyvtárunk története a felszabadulás után kezdődött. Az 1950-es években a Mártírok úti iskolában azt a 200-300 kötet könyvet tekinthetjük könyvtárunk legrégebbi magjának, amelyet akkor a folyosón szekrényekben tároltak. Tornyos Miklósné tanárnő a hét két napján a tízpercekben kölcsönzött könyvet a tanulóknak. Meglehetősen mostoha körülmények jellemezték ezekben az években a könyvtári munkát. A nehézségek ellenére is próbáltak könyvet adni a tanulók kezébe.

1963-ban elkészült iskolánk épülete. A könyvtár önálló helyiséget kapott a földszinten, a mai büfé és a hozzá közvetlenül kapcsolódó gazdasági iroda helyén. Tíz éven keresztül a könyvtári munkát Hornai Antalné végezte. Ezt a könyvtárat az akkori iskolai könyvtárakhoz viszonyítva az elsők között tartották számon, mert volt önálló helyisége, rendszeres olvasói, saját könyvállománya és a funkciónak megfelelő esztétikus berendezése. A könyvtár állománya nem volt nagy, mintegy 2000 kötet saját könyve volt az iskolának. Ezenkívül 500-600 kötetnyi szépirodalmi letéti könyvet adott kiegészítésül a Szakszervezetek Zala megyei Tanácsa Központi Könyvtára. A könyveket hat zárható szekrényben tárolták. Ez a kezdeti állomány az első 10 év alatt 7337 kötetre bővült. Nagyon dinamikus gyarapodás jellemezte a könyvtárat. Amíg pár ezer kötete volt a könyvtárnak, nem okozott különösebb gondot az állományban való eligazodás. Külön csoportot képeztek a szépirodalmi művekből és külön a műszaki és egyéb szakkönyvekből. 1969-ben a szakirodalmi könyvekből alakították ki a pedagógus könyvtárat.

Folytatás...